Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Reader Login
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2018|   | Volume 14 | Issue 1  
    Online since March 8, 2018

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
ORIGINAL ARTICLES
Relationship between resilience, social support as well as anxiety/depression of lung cancer patients: A cross-sectional observation study
Tingjie Hu, Jian Xiao, Juan Peng, Xiao Kuang, Bixiu He
2018, 14(1):72-77
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_849_17  PMID:29516963
  8,285 429 -
Clinical significance of elevated antinuclear antibodies in patients with diffuse large B-cell lymphoma: A single center study
Junyuan Lang, Kai Ma, Jinxiu Guo, Jinhui Zhang, Qifeng Wang, Hui Sun
2018, 14(1):213-219
DOI:10.4103/0973-1482.183559  PMID:29516988
  7,986 166 -
Medical expenditure for liver cancer in urban China: A 10-year multicenter retrospective survey (2002–2011)
Wu-Qi Qiu, Ju-Fang Shi, Lan-Wei Guo, A-Yan Mao, Hui-Yao Huang, Guang-Yu Hu, Pei Dong, Fang-Zhou Bai, Xiao-Ling Yan, Xian-Zhen Liao, Guo-Xiang Liu, Ya-Na Bai, Jian-Song Ren, Xiao-Jie Sun, Xin-Yu Zhu, Jin-Yi Zhou, Ji-Yong Gong, Lin Zhu, Ling Mai, Ling-Bing Du, Qi Zhou, Xiao-Jing Xing, Bing-Bing Song, Yu-Qin Liu, Pei-An Lou, Xiao-Hua Sun, Shou-Ling Wu, Rong Cao, Xiao Qi, Li Lan, Ying Ren, Kai Zhang, Jie He, Chunfeng Qu, Min Dai
2018, 14(1):163-170
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_709_16  PMID:29516981
  4,182 82 -
Clinical analysis of electroacupuncture and multiple acupoint stimulation in relieving cancer pain in patients with advanced hepatocellular carcinoma
Lili Xu, Yongxian Wan, Juan Huang, Fangyuan Xu
2018, 14(1):99-102
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_736_17  PMID:29516968
  3,829 164 -
Programmed death 1 Ligand 1 expression in breast cancer and its association with patients' clinical parameters
Fei Li, Yi Ren, Zhandong Wang
2018, 14(1):150-154
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_602_17  PMID:29516978
  3,352 317 -
Clinical study on thalidomide combined with cinobufagin to treat lung cancer cachexia
Mingzhi Xie, Xiaoju Chen, Shouming Qin, Yongjian Bao, Kunpeng Bu, Yang Lu
2018, 14(1):226-232
DOI:10.4103/0973-1482.188436  PMID:29516990
  3,263 110 -
Dynamic changes of T-cell subsets and their relation with tumor recurrence after microwave ablation in patients with hepatocellular carcinoma
Yan Zhou, Xiaolin Xu, Jianmin Ding, Xiang Jing, Fengmei Wang, Yandong Wang, Peng Wang
2018, 14(1):40-45
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_775_17  PMID:29516957
  3,281 71 -
Circulating microRNA-21 as a prognostic, biological marker in cholangiocarcinoma
Chen-Hai Liu, Qiang Huang, Zhi-Yuan Jin, Fang Xie, Cheng-Lin Zhu, Zhen Liu, Chao Wang
2018, 14(1):220-225
DOI:10.4103/0973-1482.193125  PMID:29516989
  3,195 148 -
Fast recovery of platelet production in NOD/SCID mice after transplantation with ex vivo expansion of megakaryocyte from cord blood CD34+ cells
Hailian Wang, Wei Ge, Yong Zhuang, Jinqiu Fu, Dong Li, Xiuli Ju
2018, 14(1):233-239
DOI:10.4103/0973-1482.193893  PMID:29516991
  3,165 105 -
Intra-arterial chemotherapy as second-line treatment for advanced retinoblastoma: A 2-year single-center study in China
Jiang Hua, Shen Gang, Jiang Yizhou, Zhang Jing
2018, 14(1):106-110
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_722_17  PMID:29516970
  2,784 191 -
REVIEW ARTICLES
Mechanisms correlated with chemotherapy resistance in tongue cancers
Guanghong Han, Chengbi Xu, Dan Yu
2018, 14(1):1-5
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_763_17  PMID:29516950
  2,661 183 -
ORIGINAL ARTICLES
Clinical efficacy of endoscopic submucosal dissection in the treatment of early esophageal cancer and precancerous lesions
Yue Wu, Haihui Zhang, Bingxi Zhou, Shuangyin Han, Yanrui Zhang
2018, 14(1):52-56
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_805_17  PMID:29516959
  2,724 85 -
In silico identification of potent small molecule inhibitors targeting epidermal growth factor receptor 1
Zheng Shi, Jie Chen, Xiaolan Guo, Lijia Cheng, Xiaoheng Guo, Tian Yu
2018, 14(1):18-23
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_365_17  PMID:29516953
  2,561 199 -
Meta-analysis of adjuvant chemotherapy versus surgery alone in T2aN0 stage IB non-small cell lung cancer
Tianxiang Zhang, Qiang Guo, Ye Zhang, Zhidong Liu, Shijie Zhou, Shaofa Xu
2018, 14(1):139-144
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_862_17  PMID:29516976
  2,653 90 -
Combining differential expression and differential coexpression analysis identifies optimal gene and gene set in cervical cancer
Sheng-Quan Fang, Min Gao, Shi-Lu Xiong, Hai-Yan Chen, Shan-Shan Hu, Hong-Bing Cai
2018, 14(1):201-207
DOI:10.4103/0973-1482.199787  PMID:29516986
  2,534 94 -
REVIEW ARTICLES
Expert consensus statement on computed tomography-guided 125I radioactive seeds permanent interstitial brachytherapy
Junjie Wang, Shude Chai, Guangjun Zheng, Yuliang Jiang, Zhe Ji, Fuxin Guo, Hongqing Zhuang, Kaixian Zhang
2018, 14(1):12-17
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_888_17  PMID:29516952
  2,466 67 -
ORIGINAL ARTICLES
Increasing rates of Acinetobacter baumannii infection and resistance in an oncology department
Li Fan, Zhe Wang, Qiang Wang, Zhijian Xiong, Ying Xu, Dandan Li, Shiwen Zhou
2018, 14(1):68-71
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_737_17  PMID:29516962
  2,333 188 -
Efficacy and safety of epirubicin applied in transcatheter arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: A meta-analysis
Zhibin Bai, Yonglin Qin, Guangyu Zhu, Guofeng Zhao, Gang Deng, Jinhe Guo, Shicheng He
2018, 14(1):133-138
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1261_16  PMID:29516975
  2,415 80 -
Apatinib for advanced nonsmall-cell lung cancer: A retrospective case series analysis
Chengxi Yang, Wen Feng, Di Wu
2018, 14(1):159-162
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_258_17  PMID:29516980
  2,413 66 -
The application value of capsule endoscopy in diagnosing small intestinal carcinoma
Xiaohuan Li, Yongxian Gui, Feifei Shen, Chun Ling Zhao, Yi Yang, Wenliang Han
2018, 14(1):57-60
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_584_17  PMID:29516960
  2,377 88 -
REVIEW ARTICLES
Research progress on the regulation of tumor initiation and development by the forkhead box Q1 gene
Hui Tang, Jinjin Zhang, Qiang Guo
2018, 14(1):6-11
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_701_17  PMID:29516951
  2,351 60 -
ORIGINAL ARTICLES
Clinical efficacy of endovascular radiofrequency ablation in the treatment of portal vein tumor thrombus of primary hepatocellular carcinoma
Zhong-Wu Chen, Zheng-Yu Lin, Yi-Ping Chen, Jian Chen, Jin Chen
2018, 14(1):145-149
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_784_17  PMID:29516977
  2,321 80 -
Role of inferior phrenic artery in the interventional treatment of lung metastases tumor: A report of 11 cases
Lin-Zhong Zhu, Ren-Jie Yang, Xu Zhu
2018, 14(1):61-67
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_742_17  PMID:29516961
  2,305 95 -
Effectiveness and the strategy to treat the side effects of sorafenib administration after transarterial chemoembolization in advanced hepatocellular carcinoma patients
Kai Zhang, Xiangyang Sun, Fubo Xie, Wencheng Jian, Caixia Li
2018, 14(1):196-200
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1175_16  PMID:29516985
  2,304 93 -
Correlation between epidermal growth factor receptor mutation and histologic subtypes or characteristics of computed tomography findings in patients with resected pulmonary adenocarcinoma
Danyun Wang, Ning Yan, Xudong Yang, Yuan Ge, Dedong Xu, Guangyuan Shao, Zhongmin Peng
2018, 14(1):240-244
DOI:10.4103/0973-1482.183178  PMID:29516992
  2,267 105 -
Risk analysis on infection caused by peripherally inserted central catheter for bone tumor patients
Kui He, Yongxian Wan, Shengping Xian
2018, 14(1):90-93
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_777_17  PMID:29516966
  2,035 81 -
Enhanced antitumor effects of radiotherapy combined local nimustine delivery rendezvousing with oral temozolomide chemotherapy in glioblastoma patients
Dong-Yi Yang, Xing-Yao Bu, Zhi-Long Zhou, Zhao-Yue Yan, Chun-Xiao Ma, Ming-Qi Qu, Yue-Wu Zhao, Ling-Fei Kong, Yao-Wei Wang, Jian-Chao Luo
2018, 14(1):78-83
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_844_17  PMID:29516964
  2,047 66 -
Three-dimensional-printed individual template-guided 125I seed implantation for the cervical lymph node metastasis: A dosimetric and security study
Yansong Liang, Zeyang Wang, Hongtao Zhang, Zhen Gao, Jinxin Zhao, Aixia Sui, Jing Zhao, Zezhou Liu, Juan Wang
2018, 14(1):30-35
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_619_17  PMID:29516955
  2,042 58 -
Preablation neutrophil-to-lymphocyte ratio as an independent prognostic factor in locally advanced hepatocellular carcinoma patients following radiofrequency ablation
Wei Tan, Wenkui Sun, Xia Li, Lei Zhao, Chun Wang, Aihua Zang, Xiangchong Kong
2018, 14(1):84-89
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_835_17  PMID:29516965
  2,012 73 -
Multislice spiral computed tomography in the differential diagnosis of ground-glass opacity
Jianqiang Yu, Shiqiang Zhu, Zufeng Ge, Beilei Shen, Yazhi Shen, Chaojun Wang, Xiong Fang, Jian Dai
2018, 14(1):128-132
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_660_17  PMID:29516974
  1,995 79 -
miR-150 contributes to the radioresistance in nasopharyngeal carcinoma cells by targeting glycogen synthase kinase-3β
Yuanjian Huang, Duxun Tan, Juan Xiao, Qiaoyun Li, Xianfeng Zhang, Zhiqiang Luo
2018, 14(1):111-118
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_682_17  PMID:29516971
  2,001 70 -
Heparan sulfate D-glucosamine 3-O-sulfotransferase 3B1 is a novel regulator of transforming growth factor-beta-mediated epithelial-to-mesenchymal transition and regulated by miR-218 in nonsmall cell lung cancer
Zengli Zhang, Hanyi Jiang, Yongsheng Wang, Minhua Shi
2018, 14(1):24-29
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_659_17  PMID:29516954
  1,994 56 -
Effects of the Akt inhibitor Src-homology 5 on proliferation and apoptosis of the laryngeal squamous cell carcinoma
Tao Jia, Qing-Qing Cao, Xue-Mei Chen, Feng-Lei Xu
2018, 14(1):208-212
DOI:10.4103/0973-1482.199454  PMID:29516987
  1,832 72 -
The role of NRAGE subcellular location and epithelial–mesenchymal transition on radiation resistance of esophageal carcinoma cell
Xiaojing Chang, Xiaoying Xue, Yafang Zhang, Ge Zhang, Huandi Zhou, Yanling Yang, Yuge Ran, Zhiqing Xiao, Xiaohui Ge, Huizhi Liu
2018, 14(1):46-51
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_687_17  PMID:29516958
  1,854 49 -
Occludin protein expression in human cervical cancer and its association with patient's clinical characteristics
Bin Zhang, Xiuhui Chen, Yao Lin, Shaoyu Wang, Qiufang Bao
2018, 14(1):124-127
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_664_17  PMID:29516973
  1,775 93 -
Use of simultaneous radiation boost achieves high treatment response rate in patients with metastatic gastric cancer
Ju Yang, Juan Liu, Shanbao Gao, Yang Yang, Weiwei Kong, Wei Ren, Lijing Zhu, Mi Yang, Jia Wei, Zhengyun Zou, Xiaoping Qian, Baorui Liu, Jing Yan
2018, 14(1):36-39
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_387_17  PMID:29516956
  1,772 63 -
Value of magnetic resonance images in preoperative staging and resectability assessment of pancreatic cancer
Shufang Yang, Jie Liu, Haiying Jin, Xiang He, Peng Nie, Changfu Wang
2018, 14(1):155-158
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_590_17  PMID:29516979
  1,672 64 -
Investigation of the dose perturbation effect for therapeutic beams with the presence of a 1.5 T transverse magnetic field in magnetic resonance imaging-guided radiotherapy
Wencheng Shao, Xiaobin Tang, Yanling Bai, Diyun Shu, Changran Geng, Chunhui Gong, Fada Guan
2018, 14(1):184-195
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1349_16  PMID:29516984
  1,559 58 -
Expression and clinical significance of centrosomal protein 55 in T-cell lymphoma
Yangyang Xu, Xiangxiang Zhou, Ying Li, Ya Zhang, Xin Wang
2018, 14(1):94-98
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_758_17  PMID:29516967
  1,562 49 -
Association of glutathione S-transferase M1 polymorphisms in the colorectal cancer risk: A meta-analysis
Min Huang, Yan Zeng, Fen Zhao, Ying Huang
2018, 14(1):176-183
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_446_16  PMID:29516983
  1,516 81 -
Lipopolysaccharide promoted the growth rate of MG-63 cells via the extracellular regulated kinase pathway
Xiaobo Niu, Hao Peng
2018, 14(1):119-123
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_673_17  PMID:29516972
  1,512 44 -
Detection of epidermal growth factor receptor mutation in the peripheral blood of patients with esophageal carcinoma to guide epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor treatment
Yingjun Xu, Zhihui Xie, Hong Lu
2018, 14(1):103-105
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_735_17  PMID:29516969
  1,497 55 -
Preliminary clinical study on brass compensator-based intensity-modulated radiation therapy
Jie Li, Guohai Qi, Yuan Qin, Pei Wang
2018, 14(1):171-175
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_453_16  PMID:29516982
  1,423 49 -