Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login
 Back To Article

  Reader Comments

Year : 2021 | Volume:  17 | Issue Number:  3

REVIEW ARTICLE

Chinese expert consensus of image-guided irreversible electroporation for pancreatic cancer

Wei Yingtian, Xiao Yueyong, Wang Zhongmin, Hu Xiaokun, Chen Guang, Ding Xiaoyi, Fan Yong, Han Yue, Huang Kaiwen, Huang Xuequan, Kuang Ming, Lang Xu, Li Hailiang, Li Chengli, Li Jiakai, Li Jiaping, Li Maoquan, Lu Yinying, Ni Caifang, Niu Lizhi, Sun Junhui, Tian Jinlin, Wang Hao, Wang Liwei, Wu Peihong, Xie Xiaoyan, Xing Wenge, Xu Linfeng, Yang Po, Yu Haipeng, Yuan Chunwang, Zhai Bo, Zhang Yanfang, Zheng Jiasheng, Zhou Zhigang, Zhu Xiaoli, Jiang Tianan, Zhang Yingxun

Add Your Comments
 
No one has added comments on this article. Click here to add your remarks