Journal of Cancer Research and Therapeutics

REVIEW ARTICLE
Year
: 2020  |  Volume : 16  |  Issue : 5  |  Page : 960--966

Expert consensus workshop report: Guidelines for thermal ablation of thyroid tumors (2019 edition)


Dong Xu1, Minghua Ge2, Ankui Yang3, Ruochuan Cheng4, Hui Sun5, Hongcheng Wang6, Jianquan Zhang7, Zhigang Cheng8, Zeyu Wu9, Zhongmin Wang10, Bo Zhai11, Yin Che12, Lin Chen13, Liyu Chen1, Wen Cheng14, Gang Dong15, Peiyan Duan16, Weijun Fan17, Jian Fei18, Rongzhan Fu19, Meizhuo Gao20, Pintong Huang21, Tianan Jiang22, Jian Kuang23, Honghao Li24, Ping Li25, Xinying Li26, Zhihui Li27, Man Lu28, Yukun Luo8, Huadong Qin28, Jianwu Qin29, Zhuo Tan2, Lina Tang30, Zhaohui Wang31, Shurong Wang32, Xiaoping Wang33, Gaosong Wu34, Xiaoyan Xie35, Haimiao Xu36, Detao Yin37, Xinguang Qiu37, Y Jichun38, Jianjun Yu39, Weiwei Zhan40, Fujun Zhang17, Junqing Zhang41, Rongqin Zheng42, Xiangqian Zheng43, Yuanyi Zheng44, Youhua Zhu45, Yinghua Zou46, Zhiqiang Meng47, Xin Ye48, Hailiang Li49, Xiao Li50, Zhengyu Lin51, Lijing Wang1, Liping Wang1, Chen Yang1, Yifan Wang1, Linyan Zhou1, Di Ou1, Jiafeng Wang2, Ming Gao43, Huixiong Xu52, Ping Liang8, Gaojun Teng53 
1 Department of Ultrasound, Cancer Hospital of the University of Chinese Academy of Sciences (Zhejiang Cancer Hospital), Institute of Cancer and Basic Medicine (IBMC), Chinese Academy of Sciences, China
2 Department of Surgical, Zhejiang Provincial People's Hospital, China
3 Department of Surgery, Sun Yat-Sen University Cancer Center, China
4 Department of Surgery, First Affiliated Hospital of Kunming Medical University, China
5 Department of Surgery, Sino-Japanese Friendship Hospital of Jilin University, China
6 Department of Surgery, The Second People's Hospital of Fujian Province, China
7 Department of Ultrasound, Shanghai Changzheng Hospital, China
8 Department of Ultrasound, Chinese PLA General Hospital, China
9 Department of Surgery, Guangdong Academy of Medical Sciences, China
10 Department of Invasive Therapy, Affiliated Ruijin Hospital of Shanghai Jiaotong University, China
11 Department of Surgery, Shanghai Jiaotong University School of Medicine Renji Hospital, China
12 Department of Ultrasound, The First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, China
13 Department of Surgery, Chinese PLA General Hospital, China
14 Department of Surgery, Cancer Hospital Affiliated to Harbin Medical University, China
15 Department of Ultrasound, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, China
16 Department of Surgery, Zhuhai People's Hospital, China
17 Intervention Therapy Department, Sun Yat-Sen University Cancer Center, China
18 Department of Surgery, Affiliated Ruijin Hospital of Shanghai Jiaotong University, China
19 Department of Surgery, Qianfoshan Hospital Affiliated to Shandong University, China
20 Department of Surgery, Fourth Affiliated Hospital of Harbin Medical University, China
21 Department of Ultrasound, The Second Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine, China
22 Department of Ultrasound, The First Affiliated Hospital of Zhejiang University, China
23 Department of Endocrinology, Guangdong General Hospital, China
24 Department of Surgery, Sun Yat-Sen Memorial Hospital of Sun Yat-Sen University, China
25 Intervention Therapy Department, Renji Hospital Affiliated to Shanghai Jiaotong University, China
26 Department of Surgery, Xiangya Hospital Central South University, China
27 Department of Surgery, West China Hospital of Sichuan University, China
28 Department of Ultrasound, Sichuan Cancer Hospital, China
29 Department of Surgery, Henan Cancer Hospital, China
30 Department of Ultrasound, Fujian Cancer Hospital, China
31 Department of Surgery, Sichuan Cancer Hospital, China
32 Department of Ultrasound, Yantai Affiliated Hospital of Binzhou Medical University, China
33 Department of Surgery, Longhua Hospital Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, China
34 Department of Surgery, Tongji Meidical College Huazhong University of Science and Technology, China
35 Department of Ultrasound, The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, China
36 Department of Pathology, Cancer Hospital of the University of Chinese Academy of Sciences (Zhejiang Cancer Hospital), China
37 Department of Surgery, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, China
38 Department of Surgical, The Second Affiliated Hospital of Nanchang University, China
39 Department of Surgery, Ningxia People's Hospital, China
40 Department of Ultrasound, Affiliated Ruijin Hospital of Shanghai Jiaotong University, China
41 Department of Endocrinology, Peking University First Hospital, China
42 Department of Ultrasound, The third affiliated hospital, Sun Yat-sen University, China
43 Department of Thyroid and Neck Cancer, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, China
44 Department of Ultrasound, Shanghai Sixth People's Hospital, China
45 Department of Surgery, Hubei Cancer Hospital, China
46 Department of Surgery, Peking University First Hospital, China
47 Department of Integrated Chinese and Western Medicine, Fudan University Shanghai Cancer Center, China
48 Department of Oncology, Shandong Provincial Hospital, China
49 Intervention Therapy Department, Henan Cancer Hospital, China
50 Intervention Therapy Department, Cancer Hospital Chinese Academy of Medical Sciences, China
51 Department of Invasive Therapy, The First Affiliated Hospital of Fujian Medical University, China
52 Department of Ultrasound, Shanghai Tenth People's Hospital, China
53 Intervention Therapy Department, Zhongda Hospital Southeast University, China

Correspondence Address:
Dong Xu
Department of Ultrasound, .Cancer Hospital of the University of Chinese Academy of Sciences (Zhejiang Cancer Hospital), Institute of Cancer and Basic Medicine(IBMC), Chinese Academy of Sciences, Hangzhou, 310022
China
Gaojun Teng
Intervention Therapy Department, Zhongda Hospital Southeast University, Nanjing, 210000
China
Huixiong Xu
Department of Ultrasound, Shanghai Tenth People's Hospital, Shanghai, 200000
China
Minghua Ge
Department of Head & Neck Tumor Surgery, Zhejiang Cancer Hospital, Hangzhou, 310022
China
Ping Liang
Department of Ultrasound, Chinese PLA General Hospital, Beijing, 100000
China

As a treatment option for cancer, thermal ablation has satisfactory effects on many types of solid tumors (such as liver and renal cancers). However, its clinical applications for the treatment of thyroid nodules and metastatic cervical lymph nodes are still under debate both in China and abroad. In 2015, the “Zhejiang Expert consensus on thermal ablation for thyroid benign nodules, microcarcinoma, and metastatic cervical lymph nodes (2015 edition),” was released by the Thyroid Cancer Committee of Zhejiang Anti-Cancer Association, China. To further standardize the application of thermal ablation for thyroid tumors, the Thyroid Tumor Ablation Experts Group of Chinese Medical Doctor Association has organized many seminars and finally produced a consensus to formulate the “Expert consensus workshop report: Guidelines for thermal ablation of thyroid tumors (2019 edition).


How to cite this article:
Xu D, Ge M, Yang A, Cheng R, Sun H, Wang H, Zhang J, Cheng Z, Wu Z, Wang Z, Zhai B, Che Y, Chen L, Chen L, Cheng W, Dong G, Duan P, Fan W, Fei J, Fu R, Gao M, Huang P, Jiang T, Kuang J, Li H, Li P, Li X, Li Z, Lu M, Luo Y, Qin H, Qin J, Tan Z, Tang L, Wang Z, Wang S, Wang X, Wu G, Xie X, Xu H, Yin D, Qiu X, Jichun Y, Yu J, Zhan W, Zhang F, Zhang J, Zheng R, Zheng X, Zheng Y, Zhu Y, Zou Y, Meng Z, Ye X, Li H, Li X, Lin Z, Wang L, Wang L, Yang C, Wang Y, Zhou L, Ou D, Wang J, Gao M, Xu H, Liang P, Teng G. Expert consensus workshop report: Guidelines for thermal ablation of thyroid tumors (2019 edition).J Can Res Ther 2020;16:960-966


How to cite this URL:
Xu D, Ge M, Yang A, Cheng R, Sun H, Wang H, Zhang J, Cheng Z, Wu Z, Wang Z, Zhai B, Che Y, Chen L, Chen L, Cheng W, Dong G, Duan P, Fan W, Fei J, Fu R, Gao M, Huang P, Jiang T, Kuang J, Li H, Li P, Li X, Li Z, Lu M, Luo Y, Qin H, Qin J, Tan Z, Tang L, Wang Z, Wang S, Wang X, Wu G, Xie X, Xu H, Yin D, Qiu X, Jichun Y, Yu J, Zhan W, Zhang F, Zhang J, Zheng R, Zheng X, Zheng Y, Zhu Y, Zou Y, Meng Z, Ye X, Li H, Li X, Lin Z, Wang L, Wang L, Yang C, Wang Y, Zhou L, Ou D, Wang J, Gao M, Xu H, Liang P, Teng G. Expert consensus workshop report: Guidelines for thermal ablation of thyroid tumors (2019 edition). J Can Res Ther [serial online] 2020 [cited 2020 Nov 1 ];16:960-966
Available from: https://www.cancerjournal.net/article.asp?issn=0973-1482;year=2020;volume=16;issue=5;spage=960;epage=966;aulast=Xu;type=0