Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Feasibility of the lidocaine injection method during esophageal endoscopic submucosal dissection
Tetsuya Yoshizaki,Daisuke Obata,Chise Ueda,Norio Katayama,Yasuhiro Aoki,Norihiro Okamoto,Hiroki Hashimura,Masanori Matsumoto,Megumi Takagi,Seitaro Ikeoka,Ryutaro Yoshida,Kenji Momose,Takaaki Eguchi,Hiroshi Yamashita,Akihiko Okada
JGH Open.2020;4(2)251
[DOI]
2Health-related quality of life in patients with esophageal cancer or precancerous lesions assessed by EQ-5D: A multicenter cross-sectional study
Youqing Wang,Jufang Shi,Lingbin Du,Huiyao Huang,Le Wang,Juan Zhu,Huizhang Li,Yana Bai,Xianzhen Liao,Ayan Mao,Guoxiang Liu,Jiansong Ren,Xiaojie Sun,Jiyong Gong,Qi Zhou,Ling Mai,Lin Zhu,Xiaojing Xing,Yuqin Liu,Ying Ren,Bingbing Song,Li Lan,Jinyi Zhou,Peian Lou,Xiaohua Sun,Xiao Qi,Shouling Wu,Wenqiang Wei,Kai Zhang,Min Dai,Wanqing Chen,Jie He
Thoracic Cancer.2020;11(4)1076
[DOI]
3The safety and efficacy of endoscopic submucosal dissection for treating early oesophageal carcinoma: a meta-analysis
HY Wang,X Zeng,SY Bai,K Pu,Y Zheng,R Ji,QH Guo,QL Guan,YP Wang,YN Zhou
The Annals of The Royal College of Surgeons of England.2020;102(9)702
[DOI]
4The potential of herb medicines in the treatment of esophageal cancer
Jie Ying,Miaomiao Zhang,Xiaoyan Qiu,Yu Lu
Biomedicine & Pharmacotherapy.2018;103(9)381
[DOI]
5Potential phytochemicals in the prevention and treatment of esophagus cancer: A green therapeutic approach
Banzeer Ahsan Abbasi,Javed Iqbal,Riaz Ahmad,Sitara Bibi,Tariq Mahmood,Sobia Kanwal,Sheeza Bashir,Farhat Gul,Safia Hameed
Pharmacological Reports.2019;71(4)644
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal