Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Efficacy of extracorporeal ultrasound-guided high intensity focused ultrasound: An evaluation based on controlled trials in China
Jun Luo,Xueyi Ren,Tinghe Yu
International Journal of Radiation Biology.2015;91(6)480
[DOI]
2An Ultrasound Imaging-Guided Robotic HIFU Ablation Experimental System and Accuracy Evaluations
Chih Yu An,Jia Hao Syu,Ching Shiow Tseng,Chih-Ju Chang
Applied Bionics and Biomechanics.2017;2017(6)1
[DOI]
3Clinical Observation of High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) Ablation Combined with Qingyihuaji Formula for Salvage Treatment for Advanced Pancreatic Cancer Patients Failed to Systemic Chemotherapy
?? ?
Asian Case Reports in Oncology.2015;04(01)1
[DOI]
4Experimental Studies and Clinical Experiences on Treatment of Secondary Hypersplenism with Extracorporeal High-Intensity Focused Ultrasound
Bing Shi,Hui Zhu,Yong-Jun Liu,Lin Lü,Cheng-bing Jin,Li-feng Ran,Kun Zhou,Wei Yang,Zhi-biao Wang,Zhe-chuan Mei
Ultrasound in Medicine & Biology.2012;38(11)1911
[DOI]
5Cesarean Scar Pregnancy: Comparing the Efficacy and Tolerability of Treatment with High-Intensity Focused Ultrasound and Uterine Artery Embolization
Juhua Xiao,Zhen Shi,Jinshui Zhou,Jun Ye,Jianfang Zhu,Xin Zhou,Fang Wang,Shouhua Zhang
Ultrasound in Medicine & Biology.2017;43(3)640
[DOI]
6Cesarean Scar Pregnancy: Comparing the Efficacy and Tolerability of Treatment with High-Intensity Focused Ultrasound and Uterine Artery Embolization
Guan Wang,Yan Wang,Kanheng Zhou,Kairui Feng,Faqi Li,Chunhui Li,Zhihong Huang
Ultrasound in Medicine & Biology.2018;43(3)1
[DOI]
7Dynamic Contrast-Enhanced MR Imaging in Detecting Local Tumor Progression after HIFU Ablation of Localized Prostate Cancer
Jung Jae Park,Chan Kyo Kim,Hyun Moo Lee,Byung Kwan Park,Sung Yoon Park
Journal of the Korean Society of Magnetic Resonance in Medicine.2013;17(3)192
[DOI]
8Computational modeling of drug diffusion and inductive heating in an implantable biomedical device for localized thermo-chemotherapy of cancer cells/tissue
C.J. Ani,Y. Danyuo,O.S. Odusanya,W.O. Soboyejo,Zhongmin Jin
Cogent Engineering.2018;5(1)1463814
[DOI]
9High intensity focused ultrasound ablation for submucosal fibroids: A comparison between type I and type II
Bin Xie,Cai Zhang,Chunyan Xiong,Jia He,Guohua Huang,Lian Zhang
International Journal of Hyperthermia.2015;31(6)593
[DOI]
10Multifunctional l-arginine-based magnetic nanoparticles for multiple-synergistic tumor therapy
Haiyan Yang,Fujie Jiang,Liang Zhang,Lu Wang,Yong Luo,Ningshan Li,Yu Guo,Qi Wang,Jianzhong Zou
Biomaterials Science.2021;9(6)2230
[DOI]
11Therapeutic Effects of Microbubbles Added to Combined High-Intensity Focused Ultrasound and Chemotherapy in a Pancreatic Cancer Xenograft Model
Mi Hye Yu,Jae Young Lee,Hae Ri Kim,Bo Ram Kim,Eun-Joo Park,Hoe Suk Kim,Joon Koo Han,Byung Ihn Choi
Korean Journal of Radiology.2016;17(5)779
[DOI]
12Superparamagnetic PLGA-iron oxide microcapsules for dual-modality US/MR imaging and high intensity focused US breast cancer ablation
Yang Sun,Yuanyi Zheng,Haitao Ran,Yang Zhou,Hongxia Shen,Yu Chen,Hangrong Chen,Tianyi M. Krupka,Ao Li,Pan Li,Zhibiao Wang,Zhigang Wang
Biomaterials.2012;33(24)5854
[DOI]
13Low Temperature Plasma: A Novel Focal Therapy for Localized Prostate Cancer?
Adam M. Hirst,Fiona M. Frame,Norman J. Maitland,Deborah O’Connell
BioMed Research International.2014;2014(24)1
[DOI]
14Intraprocedure contrast enhanced ultrasound: The value in assessing the effect of ultrasound-guided high intensity focused ultrasound ablation for uterine fibroids
Song Peng,Liang Hu,Wenzhi Chen,Jinyun Chen,Caiyong Yang,Xi Wang,Rong Zhang,Zhibiao Wang,Lian Zhang
Ultrasonics.2015;58(24)123
[DOI]
15Effects of high-intensity focused ultrasound on cisplatin-resistant human lung adenocarcinoma in vitro and in vivo
Tao Zhang,Libin Chen,Shengmin Zhang,Youfeng Xu,Yabo Fan,Lizhong Zhang
Acta Biochimica et Biophysica Sinica.2017;49(12)1092
[DOI]
16High intensity focused ultrasound inhibits melanoma cell migration and metastasis through attenuating microRNA-21-mediated PTEN suppression
Huan Li,Shi-mei Yuan,Min Yang,He Zha,Xue-ru Li,Hui Sun,Liang Duan,Yue Gu,Ai-fang Li,Ya-guang Weng,Jin-yong Luo,Tong-chuan He,Yan Wang,Chong-yan Li,Fa-qi Li,Zhi-biao Wang,Lan Zhou
Oncotarget.2016;7(31)50450
[DOI]
17High-Intensity Focused Ultrasound in the Treatment of Abdominal Wall Endometriosis
Suhua Shi,Guantai Ni,Li Ling,Huafeng Ding,Yihui Zhou,Zhimin Ding
Journal of Minimally Invasive Gynecology.2020;27(3)704
[DOI]
18MR-Guided High-Intensity Focused Ultrasound Ablation of Breast Cancer with a Dedicated Breast Platform
Laura G. Merckel,Lambertus W. Bartels,Max O. Köhler,H. J. G. Desirée van den Bongard,Roel Deckers,Willem P. Th. M. Mali,Christoph A. Binkert,Chrit T. Moonen,Kenneth G. A. Gilhuijs,Maurice A. A. J. van den Bosch
CardioVascular and Interventional Radiology.2013;36(2)292
[DOI]
19Nanobiotechnology Promotes Noninvasive High-Intensity Focused Ultrasound Cancer Surgery
Yu Chen,Hangrong Chen,Jianlin Shi
Advanced Healthcare Materials.2015;4(1)158
[DOI]
20Treating Porcine Abscesses with Histotripsy: A Pilot Study
Thomas J. Matula,Yak-Nam Wang,Tatiana Khokhlova,Daniel F. Leotta,John Kucewicz,Andrew A. Brayman,Matthew Bruce,Adam D. Maxwell,Brian E. MacConaghy,Gilles Thomas,Valery P. Chernikov,Sergey V. Buravkov,Vera A. Khokhlova,Keith Richmond,Keith Chan,Wayne Monsky
Ultrasound in Medicine & Biology.2021;47(3)603
[DOI]
21First experience of high-intensity focused ultrasound combined with transcatheter arterial embolization as local control for hepatoblastoma
Shan Wang,Chao Yang,Jun Zhang,Xiang-ru Kong,Hui Zhu,Feng Wu,Zhibiao Wang
Hepatology.2014;59(1)170
[DOI]
22Advances of high intensity focused ultrasound (HIFU) for pancreatic cancer
Li Xiaoping,Zheng Leizhen
International Journal of Hyperthermia.2013;29(7)678
[DOI]
23Advances of high intensity focused ultrasound (HIFU) for pancreatic cancer
Felix Wong,Lian Zhang,Zhibiao Wang
International Journal of Hyperthermia.2021;29(7)71
[DOI]
24High-intensity focused ultrasound provides palliation for liver metastasis causing gastric outlet obstruction: case report
Michele Rossi,Claudio Raspanti,Ernesto Mazza,Ilario Menchi,Angelo De Gaudio,Riccardo Naspetti
Journal of Therapeutic Ultrasound.2013;1(1)9
[DOI]
25Therapeutic Assessment of High-Intensity Focused Ultrasound for Vulvar Lichen Sclerosus by Active Dynamic Thermal Imaging and Hyperspectral Imaging—A Preliminary Study
Yingjie Qu,Yuquan Meng,Sui Feng,Maoyu Liu,Linlin Xiao,Xiaoyuan Zhang,Jinjin Zheng,Shufang Chang,Ronald X. Xu
Frontiers in Physics.2020;8(1)9
[DOI]
26The Value of Proton Magnetic Resonance Spectroscopy in High-Intensity Focused Ultrasound Treatment of Experimental Liver Cancer
Zhuo-yue Tang,Jian-nong Zhao,Wei-jia Zhong,Yin-deng Luo,Wei Wu,Wei-juan Chen,Yu-bing Dai
Translational Oncology.2015;8(3)163
[DOI]
27Comparison of effectiveness of epidural analgesia and monitored anesthesia care for high-intensity focused ultrasound treatment of adenomyosis
Chang-Soon Lee,Jae Young Lee,Soohan Ro,Seungeun Choi,Jee Youn Moon
International Journal of Hyperthermia.2018;35(1)617
[DOI]
28Comparison of effectiveness of epidural analgesia and monitored anesthesia care for high-intensity focused ultrasound treatment of adenomyosis
Ryu Nakadate,Ammar Safwan,Hiroyuki Ishii,Akiko Saito,Atsuo Takanishi,Makoto Hashizume
International Journal of Hyperthermia.2016;35(1)17
[DOI]
29Ultrasound-guided high intensity focused ultrasound for the treatment of gynaecological diseases: A review of safety and efficacy
Lian Zhang,Wenyi Zhang,Franco Orsi,Wenzhi Chen,Zhibiao Wang
International Journal of Hyperthermia.2015;31(3)280
[DOI]
30Methotrexate-loaded PLGA nanobubbles for ultrasound imaging and Synergistic Targeted therapy of residual tumor during HIFU ablation
Xuemei Zhang,Yuanyi Zheng,Zhigang Wang,Shuai Huang,Yu Chen,Wei Jiang,Hua Zhang,Mingxia Ding,Qingshu Li,Xiaoqiu Xiao,Xin Luo,Zhibiao Wang,Hongbo Qi
Biomaterials.2014;35(19)5148
[DOI]
31Focused Ultrasound Ablation Surgery combined with ultrasound-guided suction curettage in the treatment and management of Cesarean Scar Pregnancy
Yuan Yuan,Dali Pu,Ping Zhan,Yongping Zheng,Qianchuan Ren,Alexander T. Teichmann
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.2021;258(19)168
[DOI]
32Numerical modeling of ultrasound heating for the correction of viscous heating artifacts in soft tissue temperature measurements
Thomas Tiennot,Hermes A. S. Kamimura,Stephen A. Lee,Christian Aurup,Elisa E. Konofagou
Applied Physics Letters.2019;114(20)203702
[DOI]
33Treatment options and reproductive outcome for adenomyosis-associated infertility
Ilaria Soave,Jean-Marie Wenger,Nicola Pluchino,Roberto Marci
Current Medical Research and Opinion.2018;34(5)839
[DOI]
34Prediction of HIFU Propagation in a Dispersive Medium via Khokhlov–Zabolotskaya–Kuznetsov Model Combined with a Fractional Order Derivative
Shilei Liu,Yanye Yang,Chenghai Li,Xiasheng Guo,Juan Tu,Dong Zhang
Applied Sciences.2018;8(4)609
[DOI]
35Prediction of HIFU Propagation in a Dispersive Medium via Khokhlov–Zabolotskaya–Kuznetsov Model Combined with a Fractional Order Derivative
Shizheng Zhu,Xiang Ji,Jingfeng Bai
Applied Sciences.2017;8(4)1
[DOI]
36Prediction of HIFU Propagation in a Dispersive Medium via Khokhlov–Zabolotskaya–Kuznetsov Model Combined with a Fractional Order Derivative
Zaraq Khan,Elizabeth A. Stewart
Applied Sciences.2019;8(4)643
[DOI]
37Nanoparticles conjugated with bacteria targeting tumors for precision imaging and therapy
Yong Luo,Die Xu,Xuan Gao,Jie Xiong,Binglei Jiang,Yong Zhang,Yaotai Wang,Yu Tang,Chun Chen,Hai Qiao,Huanan Li,Jianzhong Zou
Biochemical and Biophysical Research Communications.2019;514(4)1147
[DOI]
38Interventions for infantile haemangiomas of the skin
Monica Novoa,Eulalia Baselga,Sandra Beltran,Lucia Giraldo,Ali Shahbaz,Hector Pardo-Hernandez,Ingrid Arevalo-Rodriguez
Cochrane Database of Systematic Reviews.2018;514(4)1147
[DOI]
39Validation of hybrid angular spectrum acoustic and thermal modelling in phantoms
Sara L. Johnson,Douglas A. Christensen,Christopher R. Dillon,Allison Payne
International Journal of Hyperthermia.2018;35(1)578
[DOI]
40Study of the mechanisms underlying the reversal of multidrug resistance of human neuroblastoma multidrug-resistant cell line SK-N-SH/MDR1 by low-intensity pulsed ultrasound
YANHUI SUN,QIN LI,YOUHUA XU,CONGLUN PU,LIHUA ZHAO,ZHENHUA GUO,XIONGHUI DING,XIANQING JIN
Oncology Reports.2013;29(5)1939
[DOI]
41Modeling and Predicting Tissue Movement and Deformation for High Intensity Focused Ultrasound Therapy
Xiangyun Liao,Zhiyong Yuan,Qianfeng Lai,Jiaxiang Guo,Qi Zheng,Sijiao Yu,Qianqian Tong,Weixin Si,Mingui Sun,Alena Talkachova
PLOS ONE.2015;10(5)e0127873
[DOI]
42Modeling and Predicting Tissue Movement and Deformation for High Intensity Focused Ultrasound Therapy
Rajesh Kumar Saini,A. K. Bajpai
PLOS ONE.2015;10(5)5062
[DOI]
43Tumor vasodilation by N-Heterocyclic carbene-based nitric oxide delivery triggered by high-intensity focused ultrasound and enhanced drug homing to tumor sites for anti-cancer therapy
Youngnam Kang,Jeesu Kim,Junbeom Park,Yeong Mi Lee,Gurusamy Saravanakumar,Kyeng Min Park,Wonseok Choi,Kimoon Kim,Eunsung Lee,Chulhong Kim,Won Jong Kim
Biomaterials.2019;217(5)119297
[DOI]
44Image-guided focused ultrasound: state of the technology and the challenges that lie ahead
Jessica L Foley,Matt Eames,John Snell,Arik Hananel,Neal Kassell,Jean-Francois Aubry
Imaging in Medicine.2013;5(4)357
[DOI]
45A comparison of high-intensity focused ultrasound and uterine artery embolisation for the management of caesarean scar pregnancy
Xiaogang Zhu,Xinliang Deng,Songshu Xiao,Yajun Wan,Min Xue
International Journal of Hyperthermia.2016;32(2)144
[DOI]
46The impact of gestational sac size on the effectiveness and safety of high intensity focused ultrasound combined with ultrasound-guided suction curettage treatment for caesarean scar pregnancy
Yuqi Zhang,Cai Zhang,Jia He,Jin Bai,Lian Zhang
International Journal of Hyperthermia.2018;35(1)291
[DOI]
47The efficacy of a new high intensity focused ultrasound therapy for locally advanced pancreatic cancer
Jing Zhao,Fuguang Zhao,Yulan Shi,Yongchuan Deng,Xiaoye Hu,Hong Shen
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2017;143(10)2105
[DOI]
48The efficacy of a new high intensity focused ultrasound therapy for locally advanced pancreatic cancer
Odile Diou,Elias Fattal,Nicolas Tsapis
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2013;143(10)178
[DOI]
49High-intensity focused ultrasound combined with herpes simplex virus thymidine kinase gene-loaded ultrasound-targeted microbubbles improved the survival of rabbits with VX2 liver tumor
Shi-Ji Zhou,Sheng-Wei Li,Ji-Jian Wang,Zuo-Jin Liu,Guo-Bing Yin,Jian-Ping Gong,Chang-An Liu
The Journal of Gene Medicine.2012;14(9-10)570
[DOI]
50Long-term efficacy of ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound treatment of breast fibroadenoma
Roussanka Kovatcheva,Katja Zaletel,Jordan Vlahov,Julian Stoinov
Journal of Therapeutic Ultrasound.2017;5(1)570
[DOI]
51Specific antitumour immunity of HIFU-activated cytotoxic T lymphocytes after adoptive transfusion in tumour-bearing mice
Li-Feng Ran,Xun-Peng Xie,Ji-Zhu Xia,Fang-Lin Xie,Yan-Min Fan,Feng Wu
International Journal of Hyperthermia.2016;32(2)204
[DOI]
52Specific antitumour immunity of HIFU-activated cytotoxic T lymphocytes after adoptive transfusion in tumour-bearing mice
Chuanshan Xu,Wingnang Leung
International Journal of Hyperthermia.2014;32(2)119
[DOI]
53Superparamagnetic PLGA–iron oxide microspheres as contrast agents for dual-imaging and the enhancement of the effects of high-intensity focused ultrasound ablation on liver tissue
Di Zhou,Yang Sun,Yuanyi Zheng,Haitao Ran,Pan Li,Zhibiao Wang,Zhigang Wang
RSC Advances.2015;5(45)35693
[DOI]
54MRgFUS: from diagnosis to therapy
Federica Pediconi,Alessandro Napoli,Luisa Di Mare,Federica Vasselli,Carlo Catalano
European Journal of Radiology.2012;81(45)S118
[DOI]
55Efficacy, Efficiency, and Safety of Magnetic Resonance-Guided High-Intensity Focused Ultrasound for Ablation of Uterine Fibroids: Comparison with Ultrasound-Guided Method
Yi Wang,Zhi-Biao Wang,Yong-Hua Xu
Korean Journal of Radiology.2018;19(4)724
[DOI]
56A Comparative Study of Surgical Splenectomy, Partial Splenic Embolization, and High-Intensity Focused Ultrasound for Hypersplenism
Jing Zhu,Xijun Chen,Xiaotong Hu,Hui Zhu,Chao He
Journal of Ultrasound in Medicine.2016;35(3)467
[DOI]
57A Comparative Study of Surgical Splenectomy, Partial Splenic Embolization, and High-Intensity Focused Ultrasound for Hypersplenism
Zaraq Khan,Elizabeth A. Stewart
Journal of Ultrasound in Medicine.2014;35(3)586
[DOI]
58Focused ultrasound transducer spatial peak intensity estimation: a comparison of methods
John Civale,Ian Rivens,Adam Shaw,Gail ter Haar
Physics in Medicine & Biology.2018;63(5)055015
[DOI]
59Treatment of murine tumors using acoustic droplet vaporization-enhanced high intensity focused ultrasound
Meili Zhu,Lixing Jiang,Mario L Fabiilli,Aili Zhang,J Brian Fowlkes,Lisa X Xu
Physics in Medicine and Biology.2013;58(17)6179
[DOI]
60Targeted nanotheranostics for personalized cancer therapy
Odile Diou,Nicolas Tsapis,Elias Fattal
Expert Opinion on Drug Delivery.2012;9(12)1475
[DOI]
61Development of Probe Scan Mechanism for Echography using Pneumatic Actuators and Its Position Control of Image Plane
Toshio Yoshida,Shinya Onogi,Shun Saito,Yuki Sugano,Takashi Mochizuki,Kohji Masuda
Journal of the Robotics Society of Japan.2014;32(3)265
[DOI]
62Study of efficacy of esthetic High-Intensity Focused Ultrasound system on Iranian skin for reducing the laxity and wrinkles of aging
Parvaneh Saket,Shobeir Shobeihi,Soroush Mehrdadi
Journal of Cosmetic Dermatology.2017;16(3)336
[DOI]
63Transabdominal High-Intensity Focused Ultrasound Therapy of the Prostate and Determination of the Protective Effect of Rectal Cooling
Dong Hyun Yoo,Jeong Yeon Cho,Cheol Kwak,Jae Young Lee,Kyung Chul Moon,Seung Hyup Kim
Journal of Ultrasound in Medicine.2013;32(8)1419
[DOI]
64Improved methods for evaluating pre-clinical and histological effects of subcutaneous fat reduction using high-intensity focused ultrasound in a porcine model
T.-R. Kwon,S. Im,Y.-J. Jang,C. T. Oh,E. J. Choi,S. J. Jung,H. Hong,Y. S. Choi,S. Y. Choi,Y. S. Kim,B. J. Kim
Skin Research and Technology.2017;23(2)194
[DOI]
65MR Imaging–guided Focused Ultrasound for Treatment of Bone Metastasis
Alessandro Napoli,Michele Anzidei,Beatrice Cavallo Marincola,Giulia Brachetti,Vincenzo Noce,Fabrizio Boni,Luca Bertaccini,Roberto Passariello,Carlo Catalano
RadioGraphics.2013;33(6)1555
[DOI]
66Portable high-intensity focused ultrasound system with 3D electronic steering, real-time cavitation monitoring, and 3D image reconstruction algorithms: a preclinical study in pigs
Jin Woo Choi,Jae Young Lee,Eui Jin Hwang,Inpyeong Hwang,Sungmin Woo,Chang Joo Lee,Eun-Joo Park,Byung Ihn Choi
Ultrasonography.2014;33(3)191
[DOI]
67One-lung flooding reduces the ipsilateral diaphragm motion during mechanical ventilation
Thomas Günther Lesser,Harald Schubert,Daniel Güllmar,Jürgen R. Reichenbach,Frank Wolfram
European Journal of Medical Research.2016;21(1)191
[DOI]
68FEM-based elasticity reconstruction using ultrasound for imaging tissue ablation
Corin F. Otesteanu,Valery Vishnevsky,Orcun Goksel
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery.2018;13(6)885
[DOI]
69Ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound ablation for treating uterine arteriovenous malformation
X Yan,C Zhao,C Tian,S Wen,X He,Y Zhou
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.2017;124(6)93
[DOI]
70

Experimental Study of Tumor Therapy Mediated by Multimodal Imaging Based on a Biological Targeting Synergistic Agent

Yaotai Wang,Chun Chen,Yong Luo,Jie Xiong,Yu Tang,Haiyan Yang,Lu Wang,Fujie Jiang,Xuan Gao,Die Xu,Huanan Li,Qi Wang,Jianzhong Zou
International Journal of Nanomedicine.2020;Volume 15(6)1871
[DOI]
71

Experimental Study of Tumor Therapy Mediated by Multimodal Imaging Based on a Biological Targeting Synergistic Agent

Paul Cathcart,Anthony J. Costello
International Journal of Nanomedicine.2013;Volume 15(6)1029
[DOI]
72

Experimental Study of Tumor Therapy Mediated by Multimodal Imaging Based on a Biological Targeting Synergistic Agent

Arash Nickkholgh,Arianeb Mehrabi
International Journal of Nanomedicine.2015;Volume 15(6)15
[DOI]
73Low Dose Focused Ultrasound Induces Enhanced Tumor Accumulation of Natural Killer Cells
Naomi S. Sta Maria,Samuel R. Barnes,Michael R. Weist,David Colcher,Andrew A. Raubitschek,Russell E. Jacobs,Mario U. Mondelli
PLOS ONE.2015;10(11)e0142767
[DOI]
74The efficacy of a new high-intensity focused ultrasound therapy for metastatic pancreatic cancer
Jing Zhao,Hong Shen,Xiaoye Hu,Yuebing Wang,Ying Yuan
International Journal of Hyperthermia.2021;38(1)288
[DOI]
75High-intensity focused ultrasound as an alternative to the surgical approach in primary hyperparathyroidism: A preliminary experience
C. E. Ambrosini,L. Cianferotti,A. Picone,L. Torregrossa,G. Segnini,G. Frustaci,F. Cetani,F. Basolo,C. Marcocci,P. Miccoli
Journal of Endocrinological Investigation.2011;34(9)655
[DOI]
76High-intensity focused ultrasound treatment for intra-abdominal desmoid tumors: a report of four cases
Yulan Shi,Yanqin Huang,Meiqi Zhou,Xiao Ying,Xiaoye Hu
Journal of Medical Ultrasonics.2016;43(2)279
[DOI]
77Au nanoparticle-coated, PLGA-based hybrid capsules for combined ultrasound imaging and HIFU therapy
Juqun Xi,Xiaodong Qian,Kehong Qian,Wanying Zhang,Wen He,Yan Chen,Jie Han,YuZhen Zhang,XiangJun Yang,Lei Fan
Journal of Materials Chemistry B.2015;3(20)4213
[DOI]
78Magnetic Resonance-Guided Focused Ultrasound Ablation in Abdominal Moving Organs: A Feasibility Study in Selected Cases of Pancreatic and Liver Cancer
Michele Anzidei,Alessandro Napoli,Francesco Sandolo,Beatrice Cavallo Marincola,Michele Di Martino,Pasquale Berloco,Sandro Bosco,Mario Bezzi,Carlo Catalano
CardioVascular and Interventional Radiology.2014;37(6)1611
[DOI]
79Intense focused ultrasound as a potential research tool for the quantification of diurnal inflammatory pain
Josephine D. Garcia,Michael Gofeld,P. Ray Illian,John D. Loeser,Michel Kliot,Abbi M. McClintic,Alice Ward,Anning Yao,Pierre D. Mourad
Ultrasonics.2013;53(1)84
[DOI]
80Thermal memory based photoacoustic imaging of temperature
Yuan Zhou,Mucong Li,Wei Liu,Georgy Sankin,Jianwen Luo,Pei Zhong,Junjie Yao
Optica.2019;6(2)198
[DOI]
81Effects of High-Intensity Focused Ultrasound for Treatment of Abdominal Lymph Node Metastasis From Gastric Cancer
Meiling Zhang,Lingxiang Liu,Jian Wang,Kaihua Lu,Yongqian Shu,Rongsheng Wang,Ping Liu
Journal of Ultrasound in Medicine.2015;34(3)435
[DOI]
82High-Intensity Focused Ultrasound Ablation for Unresectable Primary and Metastatic Liver Cancer: Real-World Research in a Chinese Tertiary Center With 275 Cases
Yongshuo Ji,Junqiu Zhu,Linglin Zhu,Yanfei Zhu,Hong Zhao
Frontiers in Oncology.2020;10(3)435
[DOI]
83Cancer Concepts and Principles: Primer for the Interventional Oncologist—Part II
Ryan Hickey,Michael Vouche,Daniel Y. Sze,Elias Hohlastos,Jeremy Collins,Todd Schirmang,Khairuddin Memon,Robert K. Ryu,Kent Sato,Richard Chen,Ramona Gupta,Scott Resnick,James Carr,Howard B. Chrisman,Albert A. Nemcek,Robert L. Vogelzang,Robert J. Lewandowski,Riad Salem
Journal of Vascular and Interventional Radiology.2013;24(8)1167
[DOI]
84Cancer Concepts and Principles: Primer for the Interventional Oncologist—Part II
Gloria Richard-Davis,Elosha Eiland
Journal of Vascular and Interventional Radiology.2014;24(8)341
[DOI]
85Contrast-Enhanced Ultrasound for Evaluation of High-Intensity Focused Ultrasound Treatment of Benign Uterine Diseases
Chong-Qing Cheng,Rui-Tao Zhang,Yu Xiong,Li Chen,Jian Wang,Guo-Hua Huang,Ke-Quan Li,Lian Zhang,Jin Bai
Medicine.2015;94(16)e729
[DOI]
86An 11-channel radio frequency phased array coil for magnetic resonance guided high-intensity focused ultrasound of the breast
E. Minalga,A. Payne,R. Merrill,N. Todd,S. Vijayakumar,E. Kholmovski,D. L. Parker,J. R. Hadley
Magnetic Resonance in Medicine.2013;69(1)295
[DOI]
87Extracorporeal Ultrasound-Guided High Intensity Focused Ultrasound: Implications from the Present Clinical Trials
Tinghe Yu,Xiao Fu
The Scientific World Journal.2014;2014(1)1
[DOI]
88A portable high-intensity focused ultrasound system for the pancreas with 3D electronic steering: a preclinical study in a swine model
Won Chang,Jae Young Lee,Jae Hwan Lee,Jae Seok Bae,Yeon Jin Cho,Kook Jin Kang,Keonho Son,Yul Ri Chung,Kyoung Bun Lee,Joon Koo Han
Ultrasonography.2018;37(4)298
[DOI]
89High-intensity focused ultrasound (HIFU) treatment for uterine fibroids: a meta-analysis
Yongshuo Ji,Kaimeng Hu,Yu Zhang,Lijun Gu,Junqiu Zhu,Linglin Zhu,Yanfei Zhu,Hong Zhao
Archives of Gynecology and Obstetrics.2017;296(6)1181
[DOI]
90High-Intensity Focused Ultrasound Combined With Suction Curettage for the Treatment of Cesarean Scar Pregnancy
Xiaogang Zhu,Xinliang Deng,Yajun Wan,Songshu Xiao,Jiping Huang,Lian Zhang,Min Xue
Medicine.2015;94(18)e854
[DOI]
91A comparison between high-intensity focused ultrasound and surgical treatment for the management of abdominal wall endometriosis
X Zhu,L Chen,X Deng,S Xiao,M Ye,M Xue
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.2017;124(18)53
[DOI]
92Emerging technologies for image guidance and device navigation in interventional radiology
George C. Kagadis,Konstantinos Katsanos,Dimitris Karnabatidis,George Loudos,George C. Nikiforidis,William R. Hendee
Medical Physics.2012;39(9)5768
[DOI]
93Emerging technologies for image guidance and device navigation in interventional radiology
Gail ter Haar
Medical Physics.2016;880(9)3
[DOI]
94Localized Disruption of Blood Albumin–Phenytoin Binding Using Transcranial Focused Ultrasound
Linda Xu,Wonhye Lee,Alexander Rotenberg,Mark Böhlke,Kyungho Yoon,Seung-Schik Yoo
Ultrasound in Medicine & Biology.2020;46(8)1986
[DOI]
95Real-time Magnetic Resonance–guided High-intensity Focused Ultrasound Focal Therapy for Localised Prostate Cancer: Preliminary Experience
Alessandro Napoli,Michele Anzidei,Cosimo De Nunzio,Gaia Cartocci,Valeria Panebianco,Carlo De Dominicis,Carlo Catalano,Federico Petrucci,Costantino Leonardo
European Urology.2013;63(2)395
[DOI]
96PLGA-Based Drug Delivery Systems for Remotely Triggered Cancer Therapeutic and Diagnostic Applications
Xue Shen,Tingting Li,Xiaoxue Xie,Yi Feng,Zhongyuan Chen,Hong Yang,Chunhui Wu,Shengqi Deng,Yiyao Liu
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2020;8(2)395
[DOI]
97Establishment of a scoring system for predicting the difficulty level of high-intensity focussed ultrasound ablation of uterine fibroids
Zhongqiong Liu,Chunmei Gong,Yunchang Liu,Lian Zhang
International Journal of Hyperthermia.2018;34(1)77
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal