Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Integrated bioinformatics analysis reveals CDK1 and PLK1 as potential therapeutic targets of lung adenocarcinoma
Shuzhen Li,Hua Li,Yajie Cao,Haiying Geng,Fu Ren,Keyan Li,Chunmei Dai,Ning Li
Medicine.2021;100(32)e26474
[DOI]
2Safety and Efficacy of Tianfoshen Oral Liquid in Non-Small Cell Lung Cancer Patients as an Adjuvant Therapy
Lei Zhao,Jing Wang,Huihui Li,Juanjuan Che,Nina Ma,Bangwei Cao
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2019;2019(32)1
[DOI]
3Immune Effect of T Lymphocytes Infiltrated by Tumors on Non-Small-Cell Lung Cancer
Siyuan Sheng,Chuangang Lu,Jianhui Guo,Minjing Liu,Yongdong Wu,Ibrahim Hakki Cigerci
Journal of Oncology.2022;2022(32)1
[DOI]
4The relationship between EGFR mutation status and clinic-pathologic features in pulmonary adenocarcinoma
Huiyan Deng,Junying Liu,Xiaojin Duan,Yueping Liu
Pathology - Research and Practice.2018;214(3)450
[DOI]
5Meta-analysis comparing incidence of grade 34 neutropenia with ALK inhibitors and chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer
Bernardo Rapoport,Ramin B Arani,Nicola Mathieson,Andriy Krendyukov
Future Oncology.2019;15(18)2163
[DOI]
6The Past, Present, and Future (Liquid Biopsy) of Serum Tumor Markers in Lung Cancer: A Primer for the Radiologist
Derek Vos,Sanjay Rao,Jonathan D. Pierce,Daniel A. Smith,Sree Harsha Tirumani,Jennifer M. Yoest,Nikhil H. Ramaiya
Journal of Computer Assisted Tomography.2021;45(6)950
[DOI]
7Anticancer Activity and Mechanism of Xanthohumol: A Prenylated Flavonoid From Hops (Humulus lupulus L.)
Chuan-Hao Jiang,Tao-Li Sun,Da-Xiong Xiang,Shan-Shan Wei,Wen-Qun Li
Frontiers in Pharmacology.2018;9(6)950
[DOI]
8Knockdown of TRIM65 inhibits autophagy and cisplatin resistance in A549/DDP cells by regulating miR-138-5p/ATG7
Xufeng Pan,Yong Chen,Yuzhou Shen,Jicheng Tantai
Cell Death & Disease.2019;10(6)950
[DOI]
9Incorporation of SKI-G-801, a Novel AXL Inhibitor, With Anti-PD-1 Plus Chemotherapy Improves Anti-Tumor Activity and Survival by Enhancing T Cell Immunity
Wongeun Lee,Dong Kwon Kim,Chun-Bong Synn,Hee Kyu Lee,Sungho Park,Dong-Sik Jung,Yewon Choi,Jae Hwan Kim,Youngseon Byeon,Young Seob Kim,Seul Lee,Soyeon Lee,Yunjoo Joo,Eun Ji Lee,Mi Ran Yun,Seong Gu Heo,Wookyeom Yang,Ji Eun Jung,Eun Kyung Kim,Jooyeon Park,June Dong Park,Doo Jae Lee,Hyeon-Woo Kim,Sun Min Lim,Min Hee Hong,Beung-Chul Ahn,Jii Bum Lee,Kyoung-Ho Pyo
Frontiers in Oncology.2022;12(6)950
[DOI]
10miR-210-3p regulates the proliferation and apoptosis of non-small cell lung cancer cells by targeting SIN3A
Jie Ren,Xiaodan Li,Hao Dong,Longlong Suo,Jun Zhang,Lina Zhang,Jing Zhang
Experimental and Therapeutic Medicine.2019;12(6)950
[DOI]
11Gemcitabine resistance mediated by ribonucleotide reductase M2 in lung squamous cell carcinoma is reversed by GW8510 through autophagy induction
Ping Chen,Jian-Nong Wu,Yang Shu,He-Guo Jiang,Xiao-Hui Zhao,Hai Qian,Kang Chen,Ting Lan,Chen-Guo Chen,Jian Li
Clinical Science.2018;132(13)1417
[DOI]
12MicroRNA-485-5p suppresses growth and metastasis in non-small cell lung cancer cells by targeting IGF2BP2
Ri-sheng Huang,Yuan-liang Zheng,Chang Li,Cheng Ding,Chun Xu,Jun Zhao
Life Sciences.2018;199(13)104
[DOI]
13Efficacy and safety of Shen-Ling-Bai-Zhu-San combined with chemotherapy for lung cancer
Jiawang Jiang,Zhiming Li,Fenghao Zhang,Huaiyu Li,Renliang Li,Qianjie Qiu,Baoguo Chen
Medicine.2021;100(6)e24590
[DOI]
14Surface-engineered smart nanocarrier-based inhalation formulations for targeted lung cancer chemotherapy: a review of current practices
Xian-Yan Yu,Xue Jin,Zhang-Xuan Shou
Drug Delivery.2021;28(1)1995
[DOI]
15Fucoidan induces Toll-like receptor 4-regulated reactive oxygen species and promotes endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis in lung cancer
Hsien-Yeh Hsu,Tung-Yi Lin,Mei-Kuang Lu,Pei-Ju Leng,Shu-Ming Tsao,Yu-Chung Wu
Scientific Reports.2017;7(1)1995
[DOI]
16Luteoloside induces G0/G1 arrest and pro-death autophagy through the ROS-mediated AKT/mTOR/p70S6K signalling pathway in human non-small cell lung cancer cell lines
Menglu Zhou,Shuying Shen,Xin Zhao,Xingguo Gong
Biochemical and Biophysical Research Communications.2017;494(1-2)263
[DOI]
17a7 nicotinic acetylcholine receptors in lung cancer (Review)
Shengchao Wang,Yue Hu
Oncology Letters.2018;494(1-2)263
[DOI]
18SOX2 knockdown with siRNA reverses cisplatin resistance in NSCLC by regulating APE1 signaling
Tai-yu Chen,Ji Zhou,Peng-cheng Li,Chun-han Tang,Ke Xu,Tao Li,Tao Ren
Medical Oncology.2022;39(3)263
[DOI]
19Concomitant Mycobacterium tuberculosis infection promotes lung tumor growth through enhancing Treg development
Yan Zhou,Zhangguo Hu,Shuhui Cao,Bo Yan,Jialin Qian,Hua Zhong
Oncology Reports.2017;38(2)685
[DOI]
20Pharmacogenomics of platinum-based chemotherapy in non-small cell lung cancer: focusing on DNA repair systems
Yi Xiong,Bi-Yun Huang,Ji-Ye Yin
Medical Oncology.2017;34(4)685
[DOI]
21Observation on the Effect of High-Quality Nursing Intervention plus Health Education in Chemotherapy for Non-Small Cell Lung Cancer and Its Influence on the Physical and Mental Health of Patients
Liyun Feng,Dongmei Yang,Tian Jiao Wang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2022;2022(4)1
[DOI]
22miRNA-9 Inhibits Proliferation and Migration of Lung Squamous Cell Carcinoma Cells by Regulating NRSF/EGFR
Kangning Wang,Kai Xu,Xuefeng Leng,Yongtao Han,Qiang Fang
Technology in Cancer Research & Treatment.2020;19(4)153303382094580
[DOI]
23Mutual Destruction of Deep Lung Tumor Tissues by Nanodrug-Conjugated Stealth Mesenchymal Stem Cells
Sang-Woo Kim,Yeon Kyung Lee,Jeong Hee Hong,Jun-Young Park,Young-Ae Choi,Dong Un Lee,Jungil Choi,Sun Jin Sym,Sang-Hyun Kim,Dongwoo Khang
Advanced Science.2018;5(5)1700860
[DOI]
24RANBP9 affects cancer cells response to genotoxic stress and its overexpression is associated with worse response to platinum in NSCLC patients
Anna Tessari,Kareesma Parbhoo,Meghan Pawlikowski,Matteo Fassan,Eliana Rulli,Claudia Foray,Alessandra Fabbri,Valerio Embrione,Monica Ganzinelli,Marina Capece,Moray J. Campbell,Massimo Broggini,Krista La Perle,Gabriella Farina,Sara Cole,Mirko Marabese,Marianna Hernandez,Joseph M. Amann,Giancarlo Pruneri,David P. Carbone,Marina C. Garassino,Carlo M. Croce,Dario Palmieri,Vincenzo Coppola
Oncogene.2018;37(50)6463
[DOI]
25Mechanism of acquired resistance to nivolumab in lung squamous cell carcinoma: case report and review of the literature
Linying Wu,Yuman Yu,Jianying Zhou,Xiaoling Wang,Jingjie Li,Yuehong Wang
Immunotherapy.2020;12(13)957
[DOI]
26Design, synthesis, and characterization of oxadiazolopyrazine analogs with application as anticancer agents
Wei-Chia Chen,Chia-Ling Chen,Tzu-Ting Chang,Feng-Chun Hsieh,Wei-Sheng Chen,Wen-Shan Li
Journal of the Chinese Chemical Society.2022;69(2)375
[DOI]
27Cancer-associated fibroblast-derived exosomal microRNA-20a suppresses the PTEN/PI3K-AKT pathway to promote the progression and chemoresistance of non-small cell lung cancer
Lin Shi,Weiliang Zhu,Yuanyuan Huang,Lin Zhuo,Siyun Wang,Shaobing Chen,Bei Zhang,Bin Ke
Clinical and Translational Medicine.2022;12(7)375
[DOI]
28Identification of potential diagnostic and therapeutic target genes for lung squamous cell carcinoma
Nana Zhang,Hong Wang,Qiqi Xie,Hua Cao,Fanqi Wu,Dan Bei Di Wu,Yixin Wan
Oncology Letters.2019;12(7)375
[DOI]
29The effects of traditional Chinese medicine combined with chemotherapy on immune function and quality of life in patients with non-small cell lung cancer
Li-Na Zhao,Yin-Qing Yang,Wen-Wen Wang,Qian Li,Hua Xiao
Medicine.2020;99(45)e22859
[DOI]
30Characterization of the Tumor Immune Microenvironment in Lung Squamous Cell Carcinoma Using Imaging Mass Cytometry
Ran Li,Ying Lin,Yu Wang,Shaoyuan Wang,Yang Yang,Xinlin Mu,Yusheng Chen,Zhancheng Gao
Frontiers in Oncology.2021;11(45)e22859
[DOI]
31FGF19 genetic amplification as a potential therapeutic target in lung squamous cell carcinomas
Xiaochen Zhang,Mei Kong,Zhen Zhang,Suzhen Xu,Feifei Yan,Liyuan Wei,Jianying Zhou
Thoracic Cancer.2017;8(6)655
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal