Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Alternative splicing: An important regulatory mechanism in colorectal carcinoma
Jianyi Wang,Chuhan Wang,Le Li,Lirui Yang,Shuoshuo Wang,Xuelian Ning,Shuangshu Gao,Lili Ren,Anita Chaulagain,Jing Tang,Tianzhen Wang
Molecular Carcinogenesis.2021;60(4)279
[DOI]
2Differences in inflammatory bowel diseases between East and West: a Chinese perspective
Guanglin Cui,Junling Li,Hanzhe Liu,Jann-Birger Laugsand,Zhanju Liu
Journal of Public Health.2021;29(1)19
[DOI]
3Risk of Colorectal Cancer in Ulcerative Colitis Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis
Qing Zhou,Zhao-Feng Shen,Ben-sheng Wu,Cheng-biao Xu,Zhong-qi He,Tuo Chen,Hong-tao Shang,Chao-fan Xie,Si-yi Huang,Yu-gen Chen,Hai-bo Chen,Shu-tang Han
Gastroenterology Research and Practice.2019;2019(1)1
[DOI]
4Clinical characteristics of ulcerative colitis-related colorectal cancer in Chinese patients
Ya Nan Wang,Ji Li,Wei Yang Zheng,Dong Wu,Hong Yang,Yue Li,Hong Lv,Bei Tan,Hui Jun Shu,Xi Yu Sun,Jia Ming Qian,Bin Wu,Jing Nan Li
Journal of Digestive Diseases.2017;18(12)684
[DOI]
5Risk of colorectal cancer in Asian patients with ulcerative colitis: a systematic review and meta-analysis
Sawan Bopanna,Ashwin N Ananthakrishnan,Saurabh Kedia,Vijay Yajnik,Vineet Ahuja
The Lancet Gastroenterology & Hepatology.2017;2(4)269
[DOI]
6Chemopreventive effects of 5-aminosalicylic acid on inflammatory bowel disease-associated colorectal cancer and dysplasia: a systematic review with meta-analysis
Xinyun Qiu,Jingjing Ma,Kai Wang,Hongjie Zhang
Oncotarget.2017;8(1)1031
[DOI]
7Systematic review with meta-analysis: use of 5-aminosalicylates and risk of colorectal neoplasia in patients with inflammatory bowel disease
S. Bonovas,G. Fiorino,T. Lytras,G. Nikolopoulos,L. Peyrin-Biroulet,S. Danese
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.2017;45(9)1179
[DOI]
8Inflammation and Inflammatory Cytokine Contribute to the Initiation and Development of Ulcerative Colitis and Its Associated Cancer
Dianbo Yao,Ming Dong,Chaoliu Dai,Shuodong Wu
Inflammatory Bowel Diseases.2019;25(10)1595
[DOI]
9Colorectal cancer prevention in patients with ulcerative colitis
Anthony Lopez,Lieven Pouillon,Laurent Beaugerie,Silvio Danese,Laurent Peyrin-Biroulet
Best Practice & Research Clinical Gastroenterology.2018;32-33(10)103
[DOI]
10Chromoendoscopy with targeted biopsies is superior to white-light endoscopy for the long-term follow-up detection of dysplasia in ulcerative colitis patients: a multicenter randomized–controlled trial
Jian Wan,Qin Zhang,Shu-Hui Liang,Jie Zhong,Jing-Nan Li,Zhi-Hua Ran,Fa-Chao Zhi,Xiao-Di Wang,Xiao-Lan Zhang,Zhong-Hui Wen,Jian-Qiu Sheng,Hua-Xiu Shi,Qiao Mei,Kai-Chun Wu
Gastroenterology Report.2021;9(1)14
[DOI]
11Regulatory role of NKG2D+ NK cells in intestinal lamina propria by secreting double-edged Th1 cytokines in ulcerative colitis
Fan Wang,Pai-Lan Peng,Xue Lin,Ying Chang,Jing Liu,Rui Zhou,Jia-Yan Nie,Wei-Guo Dong,Qiu Zhao,Jin Li
Oncotarget.2017;8(58)98945
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal