Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login

  Download for Citation ManagersREVIEW ARTICLE

Chinese expert consensus of image-guided irreversible electroporation for pancreatic cancer
Wei Yingtian, Xiao Yueyong, Wang Zhongmin, Hu Xiaokun, Chen Guang, Ding Xiaoyi, Fan Yong, Han Yue, Huang Kaiwen, Huang Xuequan, Kuang Ming, Lang Xu, Li Hailiang, Li Chengli, Li Jiakai, Li Jiaping, Li Maoquan, Lu Yinying, Ni Caifang, Niu Lizhi, Sun Junhui, Tian Jinlin, Wang Hao, Wang Liwei, Wu Peihong, Xie Xiaoyan, Xing Wenge, Xu Linfeng, Yang Po, Yu Haipeng, Yuan Chunwang, Zhai Bo, Zhang Yanfang, Zheng Jiasheng, Zhou Zhigang, Zhu Xiaoli, Jiang Tianan, Zhang Yingxun

Year : 2021 | Volume:  17 | Issue Number:  3 | Page: 613-618Click here to read this article


Select type of program  for download
EndNote
EndNote format (Mac & Win)
- Download
Reference Manager
Ris format (Win only)
- Download
Procite
Ris format (Win only)
- Download
Medlars Format - Download
RefWorks Format
RefWorks format (Mac & Win)
- Download
BibTex Format
BibTex format (Mac & Win)
- Download
Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal