Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login

  Download for Citation ManagersREVIEW ARTICLE

Expert consensus workshop report: Guidelines for thermal ablation of thyroid tumors (2019 edition)
Xu Dong, Ge Minghua, Yang Ankui, Cheng Ruochuan, Sun Hui, Wang Hongcheng, Zhang Jianquan, Cheng Zhigang, Wu Zeyu, Wang Zhongmin, Zhai Bo, Che Yin, Chen Lin, Chen Liyu, Cheng Wen, Dong Gang, Duan Peiyan, Fan Weijun, Fei Jian, Fu Rongzhan, Gao Meizhuo, Huang Pintong, Jiang Tianan, Kuang Jian, Li Honghao, Li Ping, Li Xinying, Li Zhihui, Lu Man, Luo Yukun, Qin Huadong, Qin Jianwu, Tan Zhuo, Tang Lina, Wang Zhaohui, Wang Shurong, Wang Xiaoping, Wu Gaosong, Xie Xiaoyan, Xu Haimiao, Yin Detao, Qiu Xinguang, Jichun Y, Yu Jianjun, Zhan Weiwei, Zhang Fujun, Zhang Junqing, Zheng Rongqin, Zheng Xiangqian, Zheng Yuanyi, Zhu Youhua, Zou Yinghua, Meng Zhiqiang, Ye Xin, Li Hailiang, Li Xiao, Lin Zhengyu, Wang Lijing, Wang Liping, Yang Chen, Wang Yifan, Zhou Linyan, Ou Di, Wang Jiafeng, Gao Ming, Xu Huixiong, Liang Ping, Teng Gaojun

Year : 2020 | Volume:  16 | Issue Number:  5 | Page: 960-966Click here to read this article


Select type of program  for download
EndNote
EndNote format (Mac & Win)
- Download
Reference Manager
Ris format (Win only)
- Download
Procite
Ris format (Win only)
- Download
Medlars Format - Download
RefWorks Format
RefWorks format (Mac & Win)
- Download
BibTex Format
BibTex format (Mac & Win)
- Download
Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal