Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login

  Article Access Statistics

Year : 2021 | Volume:  17 | Issue Number:  3 | Page:  613-618

REVIEW ARTICLE

Chinese expert consensus of image-guided irreversible electroporation for pancreatic cancer
Wei Yingtian, Xiao Yueyong, Wang Zhongmin, Hu Xiaokun, Chen Guang, Ding Xiaoyi, Fan Yong, Han Yue, Huang Kaiwen, Huang Xuequan, Kuang Ming, Lang Xu, Li Hailiang, Li Chengli, Li Jiakai, Li Jiaping, Li Maoquan, Lu Yinying, Ni Caifang, Niu Lizhi, Sun Junhui, Tian Jinlin, Wang Hao, Wang Liwei, Wu Peihong, Xie Xiaoyan, Xing Wenge, Xu Linfeng, Yang Po, Yu Haipeng, Yuan Chunwang, Zhai Bo, Zhang Yanfang, Zheng Jiasheng, Zhou Zhigang, Zhu Xiaoli, Jiang Tianan, Zhang Yingxun

Number of times this article was viewed 1734
Number of times this article has been printed  from the site 40
Number of times this article was emailed to others 0
Remarks given by readers [ Read ] 0
Back To Article

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal