Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login
 Back To Article

  Reader Comments

Year : 2014 | Volume:  10 | Issue Number:  4

ORIGINAL ARTICLE

Bioinformatics analysis of aggressive behavior of breast cancer via an integrated gene regulatory network

Yang Xingwang, Jia Mingguang, Li Zhaodong, Lu Shiyong, Qi Xiangjie, Zhao Bo, Wang Xiaoming, Rong Yu, Shi Jian, Zhang Zhijun, Xu Weizhi, Gao Yujun, Zhang Shuliang, Yu Gang

Add Your Comments
 
No one has added comments on this article. Click here to add your remarks