Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1
Liu Xin-Yuan,Wen-Lin Huang,Qi-Jun Qian,Wei-Guo Zou,Zi-Lai Zhang,Liang Chu,Kang-Jian Zhang,Li-Li Zhao,Yan-Hong Zhang,Song-Bo Qiu,Zhen-Wei Zhang,Tian Xiao,Jun-Kai Fan,Na Wei,Xin-Ran Liu,Xin Cao,Jin-Fa Gu,Rui-Cheng Wei,Miao Ding,Shuai Wu
.2012;()33
[DOI]
2Nanoscale drug delivery for targeted chemotherapy
Yong Xin,Qian Huang,Jian-Qin Tang,Xiao-Yang Hou,Pei Zhang,Long Zhen Zhang,Guan Jiang
Cancer Letters.2016;379(1)24
[DOI]
3Multi-modal strategies for overcoming tumor drug resistance: Hypoxia, the Warburg effect, stem cells, and multifunctional nanotechnology
Lara Milane,Shanthi Ganesh,Shruti Shah,Zhen-feng Duan,Mansoor Amiji
Journal of Controlled Release.2011;155(2)237
[DOI]
4The inhibition of migration and invasion of cancer cells by graphene via the impairment of mitochondrial respiration
Hejiang Zhou,Bo Zhang,Jiajia Zheng,Meifang Yu,Teng Zhou,Kai Zhao,Yanxia Jia,Xingfa Gao,Chunying Chen,Taotao Wei
Biomaterials.2014;35(5)1597
[DOI]
5The inhibition of migration and invasion of cancer cells by graphene via the impairment of mitochondrial respiration
Mark Schulz,Weifeng Li,Brad Ruff,Rajiv Venkatasubramanian,Yi Song,Bolaji Suberu,Wondong Cho,Pravahan Salunke,Anshuman Sowani,John Yin,David Mast,Vesselin Shanov,Zhongyun Dong,Sarah Pixley,Jianjun Hu,Chris Muratore
Biomaterials.2013;35(5)401
[DOI]
6Public Value Mapping of Equity in Emerging Nanomedicine
Catherine P. Slade
Minerva.2011;49(1)71
[DOI]
7MRI-Guided Nanorobotic Systems for Therapeutic and Diagnostic Applications
Panagiotis Vartholomeos,Matthieu Fruchard,Antoine Ferreira,Constantinos Mavroidis
Annual Review of Biomedical Engineering.2011;13(1)157
[DOI]
8Nanorobot Hardware Architecture for Medical Defense
Adriano Cavalcanti,Bijan Shirinzadeh,Mingjun Zhang,Luiz Kretly
Sensors.2008;8(5)2932
[DOI]
9Multifunctional Nanoscale Platforms for Targeting of the Cancer Cell Immortality Spectrum
Venkataramanan Soundararajan,Kenneth Warnock,Ram Sasisekharan
Macromolecular Rapid Communications.2010;8(5)NA
[DOI]
10Multi-functional nanocarriers to overcome tumor drug resistance
Lara S. Jabr-Milane,Lilian E. van Vlerken,Sunita Yadav,Mansoor M. Amiji
Cancer Treatment Reviews.2008;34(7)592
[DOI]
11Application of gold nanoparticles for gastrointestinal cancer theranostics: A systematic review
Mohan Singh,David C.C. Harris-Birtill,Sheraz R. Markar,George B. Hanna,Daniel S. Elson
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.2015;11(8)2083
[DOI]
12Biomarker detection technologies and future directions
Satish Balasaheb Nimse,Mukesh Digambar Sonawane,Keum-Soo Song,Taisun Kim
The Analyst.2016;141(3)740
[DOI]
13RNA Quantification with Gold Nanoprobes for Cancer Diagnostics
Pedro V. Baptista
Clinics in Laboratory Medicine.2012;32(1)1
[DOI]
14RNA Quantification with Gold Nanoprobes for Cancer Diagnostics
Nicusor Iftimia,Lara Milane,Amy Oldenburg,Mansoor Amiji
Clinics in Laboratory Medicine.2011;32(1)455
[DOI]
15Diameters of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) and related nanochemistry and nanobiology
Jie Ma,Jian-Nong Wang,Chung-Jung Tsai,Ruth Nussinov,Buyong Ma
Frontiers of Materials Science in China.2010;4(1)17
[DOI]
16Nanorobot architecture for medical target identification
Adriano Cavalcanti,Bijan Shirinzadeh,Robert A Freitas Jr,Tad Hogg
Nanotechnology.2008;19(1)015103
[DOI]
17Nanotechnology Applications in Vascular Disease
Sara A. Brenner,Michelle Pautler
Journal of Nanotechnology in Engineering and Medicine.2010;1(4)044501
[DOI]
18Medical nanorobotics for diabetes control
Adriano Cavalcanti,Bijan Shirinzadeh,Luiz C. Kretly
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.2008;4(2)127
[DOI]
19Medical nanorobotics for diabetes control
Abdul Ahmed,R Kumar,Rosna Taha
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.2013;4(2)717
[DOI]
20Medical nanorobotics for diabetes control
Gerardo Caruso,Lucia Merlo,Maria Caffo
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.2014;4(2)53
[DOI]
21Medical nanorobotics for diabetes control
Gerardo Caruso,Lucia Merlo,Ema Tot,Cinzia Pignataro,Maria Caffo
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.2017;4(2)95
[DOI]
22Gold nanoparticles: opportunities and challenges in nanomedicine
Rochelle Arvizo,Resham Bhattacharya,Priyabrata Mukherjee
Expert Opinion on Drug Delivery.2010;7(6)753
[DOI]
23Review on early technology assessments of nanotechnologies in oncology
Valesca P. Retèl,Marjan J.M. Hummel,Wim H. van Harten
Molecular Oncology.2009;3(5-6)394
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal