Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Long noncoding RNA-RNCR3 overexpression deleteriously affects the growth of glioblastoma cells through miR-185-5p/Krüppel-like factor 16 axis
Liang Zhang,Yidong Cao,Minghao Wei,Xue Jiang,Dong Jia
Journal of Cellular Biochemistry.2018;119(11)9081
[DOI]
2RETRACTED ARTICLE: MiR-154 Functions as a Tumor Suppressor in Glioblastoma by Targeting Wnt5a
Dongsheng Zhao,Rencong Wang,Junkang Fang,Xituan Ji,Juan Li,Xiaoyan Chen,Gangfeng Sun,Zhengjun Wang,Weiping Liu,Yangang Wang,Guang Cheng,Haining Zhen,Chunhua Sun,Zhou Fei
Molecular Neurobiology.2017;54(4)2823
[DOI]
3Profiling of novel circulating microRNAs as a non-invasive biomarker in diagnosis and follow-up of high and low-grade gliomas
Alireza Tabibkhooei,Maryam Izadpanahi,Abolfazl Arab,Ali Zare-Mirzaei,Sara Minaeian,Ali Rostami,Alireza Mohsenian
Clinical Neurology and Neurosurgery.2020;190(4)105652
[DOI]
4Assessment of the Diagnostic Utility of Serum MicroRNA Classification in Patients With Diffuse Glioma
Makoto Ohno,Juntaro Matsuzaki,Junpei Kawauchi,Yoshiaki Aoki,Junichiro Miura,Satoko Takizawa,Ken Kato,Hiromi Sakamoto,Yuko Matsushita,Masamichi Takahashi,Yasuji Miyakita,Koichi Ichimura,Yoshitaka Narita,Takahiro Ochiya
JAMA Network Open.2019;2(12)e1916953
[DOI]
5Detection of glioblastoma in biofluids
Javier M. Figueroa,Bob S. Carter
Journal of Neurosurgery.2018;129(2)334
[DOI]
6Blood-based biomarkers for the diagnosis and monitoring of gliomas
Marcus A Zachariah,Joao Paulo Oliveira-Costa,Bob S Carter,Shannon L Stott,Brian V Nahed
Neuro-Oncology.2018;20(9)1155
[DOI]
7How Nanotechnology and Biomedical Engineering Are Supporting the Identification of Predictive Biomarkers in Neuro-Oncology
Mario Ganau,Marco Paris,Nikolaos Syrmos,Laura Ganau,Gianfranco Ligarotti,Ali Moghaddamjou,Lara Prisco,Rossano Ambu,Salvatore Chibbaro
Medicines.2018;5(1)23
[DOI]
8High expression of microRNA-183/182/96 cluster as a prognostic biomarker for breast cancer
Cailu Song,Lijuan Zhang,Jin Wang,Zhongying Huang,Xing Li,Mingqing Wu,Shuaijie Li,Hailin Tang,Xiaoming Xie
Scientific Reports.2016;6(1)23
[DOI]
9Expression of miRNA-21, miRNA-107, miRNA-137 and miRNA-29b in meningioma
Salim Katar,Oguz Baran,Sevket Evran,Serdar Cevik,Enes Akkaya,Gozde Baran,Veysel Antar,Hakan Hanimoglu,Mehmet Yasar Kaynar
Clinical Neurology and Neurosurgery.2017;156(1)66
[DOI]
10MicroRNA based theranostics for brain cancer: basic principles
George E. D. Petrescu,Alexandru A. Sabo,Ligia I. Torsin,George A. Calin,Mihnea P. Dragomir
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2019;38(1)66
[DOI]
11Biomarkers and smart intracranial devices for the diagnosis, treatment, and monitoring of high-grade gliomas: a review of the literature and future prospects
Umbreen Hafeez,Lawrence M Cher
Neuro-Oncology Advances.2019;1(1)66
[DOI]
12MicroRNA-185 induces potent autophagy via AKT signaling in hepatocellular carcinoma
Li Zhou,Shunai Liu,Ming Han,Shenghu Feng,Jinqiu Liang,Zhongshu Li,Yaru Li,Hongping Lu,Ting Liu,Yanhua Ma,Jun Cheng
Tumor Biology.2017;39(2)101042831769431
[DOI]
13Circulating microRNAs as Biomarkers of Radiation Exposure: A Systematic Review and Meta-Analysis
Beata Malachowska,Bartlomiej Tomasik,Konrad Stawiski,Shilpa Kulkarni,Chandan Guha,Dipanjan Chowdhury,Wojciech Fendler
International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics.2020;106(2)390
[DOI]
14miR-185 mediates lung epithelial cell death after oxidative stress
Duo Zhang,Heedoo Lee,Yong Cao,Charles S. Dela Cruz,Yang Jin
American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology.2016;310(7)L700
[DOI]
15Low serum level of miR-485-3p predicts poor survival in patients with glioblastoma
Zhi-Qiang Wang,Mei-Yin Zhang,Mei-Ling Deng,Nuo-Qing Weng,Hui-Yun Wang,Shao-Xiong Wu,Marta M. Alonso
PLOS ONE.2017;12(9)e0184969
[DOI]
16MiR-595 targeting regulation of SOX7 expression promoted cell proliferation of human glioblastoma
Yu Hao,Shubao Zhang,Shaojun Sun,Jianxin Zhu,Yilei Xiao
Biomedicine & Pharmacotherapy.2016;80(9)121
[DOI]
17MicroRNA-185 regulates transforming growth factor-ß1 and collagen-1 in hypertrophic scar fibroblasts
Kaiyan Xiao,Xusong Luo,Xiuxia Wang,Zhen Gao
Molecular Medicine Reports.2017;15(4)1489
[DOI]
18Toward Precision Medicine: Promising Areas of Research in Glioma
Mary Elizabeth Davis,Dana Bossert,Malbora Manne
Seminars in Oncology Nursing.2018;34(5)569
[DOI]
19Toward Precision Medicine: Promising Areas of Research in Glioma
Javier M. Figueroa,Bob S. Carter
Seminars in Oncology Nursing.2016;34(5)247
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal