Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1
Takehiro Nakahara,Takashi Tanimoto,Artiom D. Petrov,Kiyotake Ishikawa,H. William Strauss,Jagat Narula
.2018;1816()221
[DOI]
2Antioxidant approach as a cardioprotective strategy in chemotherapy-induced cardiotoxicity
Christian Cadeddu Dessalvi,Martino Deidda,Antonio Noto,Clelia Madeddu,Lucia Cugusi,Ciro Santoro,Teresa Lopez-Fernandez,Maurizio Galderisi,Giuseppe Mercuro
Antioxidants & Redox Signaling.2020;1816()221
[DOI]
3Trimetazidine in conditions other than coronary disease, old drug, new tricks?
Hai Zou,Xing-Xing Zhu,Ya-Hui Ding,Qin-Yang Jin,Lin-Yan Qian,Dong-Sheng Huang,Xue-Jiang Cen
International Journal of Cardiology.2017;234()1
[DOI]
4Amino acid modified [70] fullerene derivatives with high radical scavenging activity as promising bodyguards for chemotherapy protection
Yue Zhou,Mingming Zhen,Mirong Guan,Tong Yu,Liang Ma,Wei Li,Jiasheng Zheng,Chunying Shu,Chunru Wang
Scientific Reports.2018;8(1)1
[DOI]
5Jaime Prades y las imágenes sagradas. La defensa de su adoración y uso
Darío Velandia Onofre
Hispania Sacra.2017;69(139)185
[DOI]
6The protective effects of paeonol against epirubicin-induced hepatotoxicity in 4T1-tumor bearing mice via inhibition of the PI3K/Akt/NF-kB pathway
Jing Wu,Xia Xue,Bin Zhang,Wen Jiang,Hongmei Cao,Rongmei Wang,Deqing Sun,Ruichen Guo
Chemico-Biological Interactions.2016;244(139)1
[DOI]
7A novel nanomissile targeting two biomarkers and accurately bombing CTCs with doxorubicin
Yu Gao,Xiaodong Xie,Fengqiao Li,Yusheng Lu,Tao Li,Shu Lian,Yingying Zhang,Huijuan Zhang,Hao Mei,Lee Jia
Nanoscale.2017;9(17)5624
[DOI]
8Cardioprotective Effect of Ajwa Date Aqueous Extract on Doxorubicin-Induced Toxicity in Rats
Meaad F. Sabbah,Fawzia Alshubali,Othman A. S. Baothman,Mazin A. Zamzami,Lobna Shash,Ibrahim A. Hassan,Aymn T. Abbas,Mohamed Kamel Abo-Golayel
Biomedical and Pharmacology Journal.2018;11(3)1521
[DOI]
9Peptide Assembly Integration of Fibroblast-Targeting and Cell-Penetration Features for Enhanced Antitumor Drug Delivery
Tianjiao Ji,Yanping Ding,Ying Zhao,Jing Wang,Hao Qin,Xiaoman Liu,Jiayan Lang,Ruifang Zhao,Yinlong Zhang,Jian Shi,Ning Tao,Zhihai Qin,Guangjun Nie
Advanced Materials.2015;27(11)1865
[DOI]
10Ameliorative effect of trimetazidine on cisplatin-induced hepatotoxicity in rats
Hayam Ateyya,Hala Yosef,Manar A. Nader
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology.2016;94(2)225
[DOI]
11Toxicity and Safety Evaluation of Doxorubicin-Loaded Cockleshell-Derived Calcium Carbonate Nanoparticle in Dogs
Abubakar Danmaigoro,Gayathri Thevi Selvarajah,Mohd Hezmee Mohd Noor,Rozi Mahmud,Md Zuki Abu Bakar
Advances in Pharmacological Sciences.2018;2018(2)1
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal