Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Hinokitiol, a tropolone derivative, inhibits mouse melanoma (B16-F10) cell migration and in vivo tumor formation
Chien-Hsun Huang,Shing-Hwa Lu,Chao-Chien Chang,Philip Aloysius Thomas,Thanasekaran Jayakumar,Joen-Rong Sheu
European Journal of Pharmacology.2015;746()148
[DOI]
2Hinokitiol, a tropolone derivative, inhibits mouse melanoma (B16-F10) cell migration and in vivo tumor formation
Mamta Pal,Kshipra Misra
European Journal of Pharmacology.2018;746()93
[DOI]
3The inhibitory effect of anti- tumor polysaccharide from Punica granatum on metastasis
Sheeja Varghese,Manu M. Joseph,Aravind S.R.,Unnikrishnan B.S.,T.T Sreelekha
International Journal of Biological Macromolecules.2017;103()1000
[DOI]
4Extracts of Cordyceps sinensis inhibit breast cancer cell metastasis via down-regulation of metastasis-related cytokines expression
Hongwei Cai,Jing Li,Baohua Gu,Ying Xiao,Rongsheng Chen,Xiaoyu Liu,Xiaomin Xie,Li Cao
Journal of Ethnopharmacology.2018;214()106
[DOI]
5Ex vivo and in vivo studies of CME-1, a novel polysaccharide purified from the mycelia of Cordyceps sinensis that inhibits human platelet activation by activating adenylate cyclase/cyclic AMP
Wan-Jung Lu,Nen-Chung Chang,Thanasekaran Jayakumar,Jiun-Cheng Liao,Mei-Jiun Lin,Shwu-Huey Wang,Duen-Suey Chou,Philip Aloysius Thomas,Joen-Rong Sheu
Thrombosis Research.2014;134(6)1301
[DOI]
6Immunomodulatory effects of polysaccharide compounds in macrophages revealed by high resolution AFM
Jiang Pi,Yuanyuan Wang,Haiyan Zhu,Hua Jin,Jinhuan Jiang,Fen Yang,Chung Wah Ma,Minghua Hu,Fangli Ma,Huaihong Cai,Jiye Cai
Scanning.2016;38(6)792
[DOI]
7Evaluation of an EpitypifiedOphiocordyceps formosana(Cordyceps s.l.) for Its Pharmacological Potential
Yen-Wen Wang,Tzu-Wen Hong,Yu-Ling Tai,Ying-Jing Wang,Sheng-Hong Tsai,Pham Thi Kim Lien,Tzu-Ho Chou,Jui-Ya Lai,Richard Chu,Shih-Torng Ding,Kenji Irie,Tsai-Kun Li,Shean-Shong Tzean,Tang-Long Shen
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2015;2015(6)1
[DOI]
84-(Tert-butyl)-2,6-bis(1-phenylethyl)phenol induces pro-apoptotic activity
Jun Ho Kim,Yunmi Lee,Mi-Yeon Kim,Jae Youl Cho
The Korean Journal of Physiology & Pharmacology.2016;20(3)253
[DOI]
9Pro-Apoptotic Activity of 4-Isopropyl-2-(1-Phenylethyl) Aniline Isolated from Cordyceps bassiana
Mi Seon Kim,Yunmi Lee,Gi-Ho Sung,Ji Hye Kim,Jae Gwang Park,Han Gyung Kim,Kwang Soo Baek,Jae Han Cho,Jaegu Han,Kang-Hyo Lee,Sungyoul Hong,Jong-Hoon Kim,Jae Youl Cho
Biomolecules & Therapeutics.2015;23(4)367
[DOI]
10p-Hydroxylcinnamaldehyde induces the differentiation of oesophageal carcinoma cells via the cAMP-RhoA-MAPK signalling pathway
Ming Ma,Lian-mei Zhao,Xing-xiao Yang,Ya-nan Shan,Wen-xuan Cui,Liang Chen,Bao-en Shan
Scientific Reports.2016;6(1)367
[DOI]
11CME-1, a novel polysaccharide, suppresses iNOS expression in lipopolysaccharide-stimulated macrophages through ceramide-initiated protein phosphatase 2A activation
Joen-Rong Sheu,Zhih-Cherng Chen,Ming-Jen Hsu,Shwu-Huey Wang,Kuo-Wei Jung,Wei-Fan Wu,Szu-Han Pan,Ruei-Dun Teng,Chih-Hao Yang,Cheng-Ying Hsieh
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2017;6(1)367
[DOI]
12Immunostimulatory plant polysaccharides impede cancer progression and metastasis by avoiding off-target effects
Sheeja Varghese,Manu M. Joseph,S.R. Aravind,B.S. Unnikrishnan,K. Raveendran Pillai,T.T. Sreelekha
International Immunopharmacology.2019;73(1)280
[DOI]
13Antiplatelet agents for cancer treatment: a real perspective or just an echo from the past?
Marek Z. Wojtukiewicz,Dominika Hempel,Ewa Sierko,Stephanie C. Tucker,Kenneth V. Honn
Cancer and Metastasis Reviews.2017;36(2)305
[DOI]
14Mda-7/IL-24 enhances sensitivity of B cell lymphoma to chemotherapy drugs
MING MA,LIANMEI ZHAO,GUOGUI SUN,CHAO ZHANG,LIHUA LIU,YANYAN DU,XINGXIAO YANG,BAOEN SHAN
Oncology Reports.2016;35(5)3122
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal